Kommunikation, människor och transparens

Jag är en samlare. Jag samlar tankar, stunder, minnen, känslor och allt annat som inte väger mycket och som lätt kan packas ner när det dags för nya äventyr.

Det finns tillfällen i livet där vi är oförmögna att finna de rätta orden, det finns dagar där vi behöver stimulans och kreativitet. För er alla min egen samling – kreativa, inspirerande, minnesvärda tankar som motiverar eller väcker efterfunderingar. Källa: svenska bloggar.

Per Frykman. Februari 2011

”Det är individer som hanterar kund- och affärsrelationerna. Det är människorna som gör företaget omtyckt och uppskattat. Det är också individerna som skapar de starka teamen.”

Helena Ehnbom. Januari 2011

För att allting blir lite genomskinligare. Jag har sagt det förut. Jag är övertygad om att transparens gör att vi måste bli bättre människor. Man kan inte dra vita lögner för att sedan hålla reda på vad man kan skriva på Facebook och inte och man får fundera en extra gång över vilka människor som skulle bli ledsna om de inte blir inbjudna för det går inte att hålla fester i hemlighet. Vi lämnar spår efter oss och ju mer vi agerar i eget namn och inte längre i skydd av anonymiteten, desto svårare blir det att komma undan med hat, mobbing och skolgårdstendenser. Ingenting  är självsanerande in i minsta beståndsdel, men internet kommer faktiskt ganska så nära.

Brit Stakston. Januari 2011 (Recept mot  näthat)

”Det allra enklaste receptet är att börja med oss själva och ständigt vara respektfulla mot vår omgivning. Vi måste se oss själva som motkrafter och inse att det var och en av oss säger och skriver på nätet också bidrar till en nyanserad bild. Det är den diskussionen vi behöver ta med de som upplever att näthatet är dominerande. Vikten av att ge sig in i samtalet. Sätta gränser. Säga stopp.”

Magnus Bråth. Januari 2011

”Internet är inget ställe där man har internetspecifika känslor. Internet är våra åsikter, våra röster, våra uttalanden och våra känslor. Internet är det ögonblick när man förstår varandra, det är kontakten mellan dig och mig.”

Micco Grönholm. December 2010

”Den här globala öppenheten, eller transparensen som den ofta kallas, innebär bl.a. att det blir allt svårare för illvilliga, oärliga och falska företag att lyckas. Lögner, svek och missgärningar är lätta att upptäcka och, framför allt, offentliggöra. Vi som röstar och köper har tagit över taktpinnen från de som bestämmer och tillverkar.”

Leif Åkesson. Januari 2010

Kommunikation är svårt och emellanåt mycket svårt. /../Det är alltid mottagaren som bestämmer vad som uppfattas.  Och mottagarens uppfattningsförmåga påverkas av  hans/hennes egna erfarenheter, referensramar och fördomar. Om budskapet har tolkats annorlunda än jag tänkt mig så är det faktiskt jag själv som inte har lyckats och som jag i så fall skall kritisera.

Lite kloka tankar som jag samlade i 2009… Enjoy!

5 reaktioner på ”Kommunikation, människor och transparens

Kommentera